Pripravite gotovino in veliko koncentracije.

Parkirne hiše so sodobni silosi, v katere je mogoče na sorazmerno majhno površino spraviti nekaj sto avtomobilov. Za številne voznike so nebodigatreba, nekateri se med vožnjo in parkiranjem v njih počutijo nelagodno ali jih je celo strah, praktično pa ni nikogar, ki ne bi kdaj zarobantil nad (pre)ozkimi parkirnimi prostori. Ko k temu prištejemo bolj ali manj nerodno konstrukcijo in izpeljavo voznih poti, je jasno, da voznikom niso tako všeč kot lastnikom. Preverili in ocenili smo 14 parkirnih hiš v Ljubljani, Mariboru in na Obali. Rezultati so večinoma povprečni, na vsaki strani pa sta po dve parkirni hiši, ki izstopata.

Največ parkirnih hiš je v Ljubljani in Mariboru, večina Slovencev pa se prej ali slej parkirnim zagatam skuša izogniti tudi v Kopru in še zlasti pred Piranom. Izbrane parkirne hiše stojijo na mestih z veliko obiskovalci, najsibo centra mesta, zdravstvenih ustanov ali turističnih krajev. V ocenjevanje smo vključili zgolj plačljive parkirne hiše, saj pri njih lahko upravičeno pričakujemo višjo raven storitve kot v brezplačnih hišah, ki večinoma stojijo ob trgovskih centrih. A zdi se nam, da ni ravno nujno tako.

Tabela z rezultati ocenjevanja, kliknite za povečavo
parkiranje5

Število prostih mest in njihova označenost
Kdor ni domačin, bo v parkirno hišo težko zapeljal, če nanjo na pravih mestih ne opozarjajo ustrezne oznake. Tu kakšnih večjih težav nismo odkrili, prej nekaj nepotrebnih nerodnosti. Parkirna hiša Šentpeter ob ljubljanskem kliničnem centru ima, recimo, oznako postavljeno tako, da tisti, ki se do nje pripelje s severa mimogrede zgreši pravo križišče. Tudi parkirna hiša Trdinova v središču Ljubljane ima z ene strani napačno oznako, saj ta kaže v nepravo smer enosmerne ceste namesto, da bi nakazovala potek prave poti do vhoda. Parkirna hiša Metelkova ima oznake deloma skrite za zelenjem in jih voznik vidi sorazmerno pozno, boljše bi bile lahko tudi oznake za parkirno hišo Kozolec, do katere je pot zaradi cestnih zapor že na splošno precej zoprna. Do koprske parkirne hiše Zeleni park vodi enosmerna cesta, zato je treba biti na oznake pazljiv že precej pred središčem mesta.

Parkirna hiša Trdinova: oznaka, ki vodi v napačno smer enosmerne ceste Metelkova: za zelenjem skrita oznaka parkirne hiše
TrdinovaOznakaVodiVNapacnoSmer Metelkova2

Če parkirno hišo nekako že najdemo, pa ni nujno, da bo v njej prostor tudi za naš avtomobil. Koliko prostih mest je še na voljo, v Ljubljani prikazujejo oznake za parkirne hiše Kongresni trg, Meksiko, Šentpeter in Kozolec, v Mariboru pa za parkirni hiši Union in Park. Ugotovili smo sicer, da oznake včasih niso nujno pravilne, kar lahko najlažje preverite na ljubljanski Šubičevi cesti, kjer sta dva znaka s številom prostih parkirnih prostorov pod Kongresnim trgom, a na vsakem je napisana drugačna številka. Včasih je zato dovolj že, če obstaja napis, ali je parkirna hiša prosta ali ne, ki ga nosijo oznake večine drugih parkirnih hiš.

Kongresni trg
Na eni tabli je informacija, da prostih mest ni več... ...na drugi, da jih nekaj vendarle še je.
Kongresni2 Kongresni1

Za hitrejše odvijanje prometa v sami parkirni hiši je dobro, če so prosta parkirna mesta označena tudi po nadstropjih, kar smo opazili v parkirnih hišah Kongresni trg, Meksiko, Trdinova in Kapitelj. Ko smo že v pravem nadstropju, so vozniku zelo v pomoč sveteče diode, ki kažejo zasedenost posameznih parkirnih mest. Pomagale vam bodo v parkirnih hišah Kongresni trg, Meksiko, Šentpeter, Trdinova, Šubičeva in Kapitelj, deloma pa tudi v dveh mariborskih parkirnih hišah, Unionu in Parku, v obeh niso označena vsa parkirna mesta.

Voznikom ne preveč prijazne
Kot posebno kategorijo smo ocenili prijaznost parkirnih hiš v očeh voznikov (in voznic, seveda). Preverili smo, ali imajo garažne hiše posebno tarifo za nočno parkiranje, kar pride prav tako med obiskom dogodkov v njihovi bližini, prav tako pa je cenejša možnost nočnega parkiranja lahko privlačna za občasno parkiranje v primeru slabega vremena (sneženje, zmrzal, toča ...) za okoliške prebivalce. Dobra polovica parkirnih hiš ima posebno tarifo, a s tem ne pravimo tudi, da je vedno prav posebej ugodna.

Parkirne hiše kar nekako usklajeno zaračunavajo vsako uro posebej, kar pomeni, da boste drugo uro plačali že, ko boste le za minuto ali dve presegli 60 minut od uvoza v hišo. Nič kaj prijazna praksa, torej, ki so se jih izognili samo v parkirni hiši Union, le deloma pa še v parkirni hiši Kapitelj, kjer so prvo uro razdelili na dva dela. Pri večini parkirnih hiš velja, da lahko brezplačno parkirate do 15 minut, kar je včasih dovolj za hiter opravek. Izjema so parkirne hiše Meksiko, Šentpeter, Trdinova in Kapitelj, kjer je brezplačno na voljo le 5 minut, v Unionu je brezplačnih prvih 10 minut, v parkirni hiši Šubičeva pa boste plačali takoj, ko se vam dvigne zapornica. Je pa res, da se tudi v tej hiši lahko premislite – tik pred zapornico je namreč možno zaviti na izvoz. Vse obiskane parkirne hiše morate zapustiti v 15 minutih po plačilu.

Zanj boste morali večinoma pripraviti gotovino, k sreči tudi vsi avtomati vračajo denar. Bodite pozorni na to, kako velike bankovce sprejemajo, včasih je višina vplačila z bankovcem povezana tudi s ceno parkiranja. Le v parkirnih hišah Kongresni trg, Trdinova, Kozolec in Fornače lahko plačate s kartico, pod Kongresnim trgom in v Kozolcu pa tudi z mestno kartico Urbana. Ta omogoča vstop in izstop brez parkirnega listka, torej vam ni treba parkiranja plačati na avtomatu. Mimogrede: v razvitih državah je uveljavljenih kar nekaj podobnih plačilnih možnosti, pri katerih se vozniku ni treba naprezati z iskanjem avtomata in plačevanja na njem. Preprosto vstavi ali približa ustrezno kartico ob vstopu in izstopu, znesek parkirnine pa se samodejno odšteje s kartice oziroma računa.

Kam parkirati
Nekako pričakovano in zakonsko obvezno imajo vse parkirne hiše parkirišča za invalide, ki pa niso nujno postavljena na najbolj logična mesta (blizu izhodov), včasih z njimi pač zapolnijo luknje v kakšnem kotu garaže. Bistveno slabše se v slovenskih parkirnih hišah očitno godi družinam z majhnimi otroki, saj smo njim namenjena parkirna mesta našli le pod Kongresnim trgom. Ta parkirna hiša je poleg Kozolca tudi edina s polnilnico za električne avtomobile. Med preverjanjem smo sicer zaznali, da tudi drugi upravljalci o njih razmišljajo, morda bomo polnilnice kje videli že pred koncem letošnjega leta. So pa v garažni hiši Šubičeva poseben predel blizu izhoda v prvi kleti namenili seniorjem. Označen je tako s tablo kot z drugačno obarvanimi tlemi, nikjer pa nismo našli točne razlage, kdo so seniorji. Predvidevamo, da gre za upokojence.

Vse obiskane parkirne hiše imajo dobro označena parkirna mesta, ki pa niso nujno vsa enaka. Praktično vedno jih omejujejo stebri in stene, tako da je treba kar dobro poznati posebnosti in ne izbrati parkirnega mesta, ki je ožje ali bolj omejeno. Opazili smo namreč, da širine prostorov včasih niso povečane, če je ob njem ovira. Pogrešali smo tudi več prijaznejših oznak, kot so denimo na steno zarisane meje parkirnega prostora ali pa ta še dodatno označeno posebno parkirišče.

Parkirna hiša Kozolec
V novem delu stebri ne ovirajo parkiranja... ...v starem delu je treba parkirati med stebri.
Kozolec1 Kozolec2

(Pre)ozki prostori
Med ocenjevanjem smo izmerili širino tipičnega parkirnega prostora. Izbrali smo takšnega, ki ni omejen s stebri ali zidom, merili pa smo med obema vzdolžnima črtama. Mimogrede: pričakovali smo, da bomo v kakšni parkirni hiši ugledali parkirišča, ki so označena s po dvema vzdolžnima črtama na vsaki strani. Na ta način je omogočeno dovolj prostora za odpiranje vrat, ko je avtomobil pravilno parkiran. Žal tega v obiskanih parkirnih hišah nismo doživeli.

Takšna navidezna razširitev parkirnega prostora bi namreč prišla zelo prav v veliki večini parkirnih hiš, saj so prostori precej ozki. V negativno smer z 217 cm širokimi mesti najbolj izstopa parkirna hiša F-City v Mariboru, kar je bilo videti tudi v živo: praktično nikjer niso bili avtomobili parkirani znotraj črt, ampak sta na treh parkirnih mestih stala po dva avtomobila. Le nekaj bolje v ljubljanskem Kapitlju, ki pa je z 226 cm vendarle že bližje nekako sprejemljivi širini 230 cm. Obema omenjenima parkirnima hišama smo znižali tako oceno za prijaznost kot deloma tudi skupno oceno.

F-City: tudi dva manjša avtomobila ne moreta parkirati znotraj črt Kapitelj: meritev širine parkirnega prostora
FCitymanjsakAvtomobilaNeMoretaParkirati Kapitelj

Na drugi strani so najširša parkirna mesta v parkirni hiši Kongresni trg, dovolj prostora je tudi v parkirnih hišah Meksiko, Metelkova in Union. Ob tem še enkrat poudarjamo, da boste tudi v najbolje ocenjenih parkirnih hišah lahko našli ožja ali bolj omejena parkirna mesta. Pod Kongresnim trgom so vzdolžna parkirna mesta široka zgolj 210 cm, a je iz avtomobila, vsaj na voznikovi strani brez težav mogoče izstopiti. Posebnost so nekatera parkirna mesta v parkirni hiši Šubičeva, ki so široka kar 315 cm, s čemer so na račun manj (233 cm širokih) parkirnih mest med dvema stebroma omogočili parkiranje manj večjim avtomobilom – če so le prosta ...

Zavite poti
Vozniki večjih avtomobilov v parkirnih hišah ne bodo imeli zgolj težav s širino parkirnih mest, pač pa tudi z včasih zavitimi dostopnimi potmi. Največje težave pri tem povzročajo preozki ovinki, ki so predvsem med vožnjo navkreber precej nepregledni, prav tako se včasih na poti pojavi steber, ki ga je treba previdno obiti. Boljša rešitev so dvosmerne poti, kjer pa je treba biti pazljiv na nasprotni promet. Večina križišč je sicer dobro preglednih, pri tem pomagajo ogledala, je pa logika poti včasih nenavadna in ne omogoča vpogleda v vse kotičke parkirne hiše. Kljub temu je splošni vtis bolj kot ne pozitiven, v parkirnih hišah se večinoma vozimo po poti, ki kar najbolje odkrije morebitna prosta parkirna mesta. Če niste vedeli: pravila (lepega vedenja) pravijo, da je treba v parkirni hiši parkirati na prvo prosto parkirno mesto.

Med našim obiskom parkirnih hiš smo zaznali tudi nekaj zanimivih logističnih težav zaradi nezmožnosti nadaljevanja poti iz parkirne hiše v vse smeri. Tako iz Fornač ne boste mogli zaviti levo proti Piranu, iz parkirne hiše Šentpeter prav tako ne levo na Zaloško cesto proti vzhodu, parkirna hiša Šubičeva ima je izvoz proti zahodu in se ne morete obrniti nazaj v mesto, F-City ima dva vhoda in izhoda, dobro poznavanje ulic zahteva tudi izvoz iz parkirne hiše Kozolec, ob enosmerni ulici pa so parkirne hiše Trdinova, Union in Zeleni park – skratka, pazljivost in nekaj koncentracije pri orientaciji ne bo odveč. Še zlasti zato, ker tudi navigacijske naprave ne ujamejo signala satelitov takoj, ko zapeljemo iz parkirne hiše.

Peš med avtomobili
A niso samo avtomobili tisti, ki jih moramo pazljivo voziti po zavitih poteh. Vsakdo, ki parkira v parkirni hiši, po izstopu iz avtomobila postane pešec. In tu se romantika bolj kot ne konča. Ločenih poti smo našli zgolj za vzorec. Dovolj bi bile že usmerjevalne črte, ki bi vodile po najbolj optimalni in varni poti, a teh v obiskanih parkirnih hišah, žal, ni. Res je sicer, da je smer izhoda označena na različne načine – s tablami, porisavami na stenah in podobno, a pri tem mora pešec kolovratiti med parkiranimi avtomobili in večkrat prečkati dovozno pot.

Razen parkirne hiše na Šubičevi imajo vse ostale poleg stopnišča tudi dvigala, a ni nujno, da pri vseh izhodih. Ker so si nadstropja med seboj zelo podobna, smo posebej ocenili tudi pripomočke za orientacijo. Najbolj pogosto so nadstropja obarvana z različnimi barvami, dodatno, denimo s črko, so lahko označene posamezne vrste, v parkirni hiši Trdinova pa lahko preberete kodo QR in shranite pložaj parkirnega mesta v telefon. Popolnoma brez različnih oznak posameznih delov hiše sta le parkirni hiši Šubičeva in Tržnica. Na zadnji smo dolgo iskali edini avtomat za plačilo, saj je postavljen le ob (avtomobilskem) izhodu iz hiše – povsod drugod so avtomati ob poteh ali stopniščih, ki jih uporabljamo peš.

V parkirnih hišah Union, Šentpeter, Park, Šubičeva in Tržnica nismo našli stranišč. Ta so plačljiva v parkirnih hišah. V Šubičevi so bili sredi prenove, v Šentpetru pa so nam svetovali, da obiščemo stranišče v lokalu, kjer pa je že na vhodu na veliko pisalo, da je namenjeno zgolj gostom. V parkirnih hišah Meksiko, Trdinova in Kapitelj stranišča so, a so plačljiva, povsod drugod pa so brezplačna – vsaj za tiste, ki tam parkirajo.

Kako smo ocenjevali.

 

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več o piškotkih ...

Razumem

Seznam piškotkov na naši spletni strani 


PiškotekPotrebna privolitevOpis piškotkaTrajanjeKategorijaTretja stran
Joomla functional cookies, session Ne Osnovni piškotek za spremljanje uporabnika na spletni strani in prilagajanje prikaza. Čas obiska spletne strani 1 Obvezni  
joomla_user_state Ne Piškotek za informacijo o prijavljenem uporabniku. Do odjave iz uporabniškega računa 1 Obvezni  
joomla_remember_me Ne V primeru, da boste ob prijavi za dostop do članskih vsebin izbrali opcijo "Zapomni si", se bo ta piškotek shranil na vašem trdem disku. 2 meseca 1 Obvezni  
_gat Da Ta piškotek namesti Google Universal Analytics, z njim omeji zbiranje podatkov o obiskovalcu spletne strani z namenom hitrejšega delovanja bolj obiskanih spletnih strani. 1 minuta 2 Da
_gid Da Ta piškotek namesti Google Analytics z amenom shranjevanja informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Zbrani so podatki o številu obiskovalcev in spletnih strani iz katerih so prišli na našo spletno stran. Podatki so anonimizirani. 1 dan 2 Da
_ga Da Google Analytics uporabljamo za analizo prometa na naši spletni strani (število posameznih obiskovalcev, število ogleda vsebin, času preživetem na naši spletni strani, uporabljenih programih za ogled strani). Google Analytics uporabljamo tudi za analizo najbolj zanimivih vsebin na naši spletni strani, ter učinke porabljenega denarja za oglaševanje v Google Adwords, kadar se odločimo za oglaševanje določene besede. Podatki so anonimizirani. 2 leti 2 Da
Extrawatch analytics Ne

Sodi med t.i. 1st party piškotke. Uporabljamo ga za merjenje obiska spletne strani zps, podatki so anonimizirani. Gre za t.i. 1st party piškotek, za katerega ni potrebna izrecna privolitev obiskovalca. Piškotek traja le za čas obiska na spletni strani. Več informacij: https://www.extrawatch.com/privacy-policy

Čas obiska spletne strani 2 Obvezni  
spu_cookienovice Ne Ta piškotek uporabljamo za to, da se obrazec za prijavo na zps e-novice ne prikaže tistim, ki so se na novice že prijavili. 20 dni  1 Obvezni  
cc_necessary Da Piškotek zabeleži podatek, da je obiskovalec spletne strani dal privolitev za piškotke. 1 leto 1 Obvezni  
cc_analytics Da Piškotek zabeleži podatek, da je obiskovalec spletne strani dal privolitev za analitične piškotke. 1 leto 1 Obvezni Da
cc_social Da Piškotki družbenih omrežij omogočajo sledenje po spletnih straneh, ki jih obiskujete in vam ob ponovne obisku družbenega omrežja prikazujejo ciljane oglase. Sledenje je možno, tudi ko niste prijavljeni v svoj račun na družbenem omrežju. 1 leto 3 Da
Doubleclick (google partner) Da

DoubleClick uporablja piškotke za izboljšavo ciljanega oglaševanja. Glede na nastavitve na uporabnikovem računalniku in na spletnih straneh, se lahko podatki zbrani na ta način, dodajo uporabnikovem Google računu.

V primeru, da zavrnete namestitev tega piškotka, se vam ob obiskovanju spletni strani ne bodo več prikazovalo personalizirano Google oglaševanje.

20 dni 2 Da

Kako pobrišem vse piškotke?
Internet Explorer
Uporabniki brskalnika Internet Explorer morajo to opraviti ročno (Orodja => Izbriši zgodovino brskanja …); v pogovornem oknu izberejo "Izbriši vse …" oziroma pobrišejo vsaj piškotke in začasne internetne datoteke. 

Mozilla Firefox
Uporabniki brskalnika Mozilla Firefox lahko to prav tako opravijo ročno (Orodja => Počisti zasebne podatke …) ali pa prilagodijo nastavitve tako, da se zasebni podatki po vsaki uporabi brskalnika pobrišejo samodejno (Orodja => Možnosti … => Zasebnost => Vselej počisti zasebne podatke, ko se zapre Firefox) in v pogovornem oknu izberejo še Nastavitve …, kjer določijo, kateri podatki naj se izbrišejo.

Chrome
V računalniku odprite Chrome.
V zgornjem desnem kotu kliknite ikono za več možnosti Več in nato Nastavitve. Na dnu kliknite Dodatno =>Zasebnost in varnost => Nastavitve spletnega mesta => Piškotki => Ogled vseh piškotkov in podatkov spletnih mest => Odstrani vse. Potrdite tako, da kliknete Izbriši vse.

Kako pobrišem posamezen piškotek?
Internet Explorer
Uporabniki brskalnika Internet Explorer morajo to opraviti ročno: Orodja=> Splošno=>Zgodovina brskanja=>Nastavitve=>v pojavnem oknu izberite Ogled datotek in potem izberete katere želite izbrisati.

Mozilla Firefox
Uporabniki brskalnika Mozilla Firefox lahko opravijo ročno: Orodja => Možnosti => Zasebnost => in v oknu izberite Izbrišite posamezen piškotek, kjer določite, kateri podatki naj se izbrišejo.

Chrome
V računalniku odprite Chrome. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono za več možnosti Več => Nastavitve => Dodatno => Zasebnost in varnost => Nastavitve spletnega mesta => Piškotki => Ogled vseh piškotkov in podatkov spletnih mest => V zgornjem desnem kotu poiščite ime spletnega mesta => Desno od spletnega mesta kliknite ikono za odstranjevanje Odstrani.

Onemogočenje piškotkov 
Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. 
Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. 
- Chrome
- Firefox
- Interne Explorer
- Opera (stran v angleškem jeziku)
- Safari (stran v angleškem jeziku)

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

V primeru, da bi nas o piškotkih na naši spletni strani radi še kaj vprašali, vam bomo z veseljem pojasnili! Pišite nam na web@zps.si.